PROJECTE AUTOMATITZACIÓ

Sliding Image Sliding Image

SERVEI
Automatització línia d’embotellat

 

SECTOR
Industrial

 

DESCRIPCIÓ
Automatització línia d’embotelalts, instal·lació i programació robots FANUC.