T. 93 891 20 39QUADRES ELÈCTRICS / ELECTRICITAT / FLUIDS, LÍQUIDS i GASOS / ENGINYERIA AUTOMATITZACIÓ / ENGINYERIA BAIXA TENSIÓ (B.T.) / IL·LUMINACIÓ / REFRIGERACIÓ i CLIMATITZACIÓ / ENERGIES RENOVABLES / MANTENIMENT
 

ELECTRICITAT

 

 

Instal·lacions Elèctriques obra nova. / Instal·lacions Enllumenat. / Instal·lacions Industrials. / Instal·lacions Zones Classificades. / Instal·lacions Sales Blanques. / Electrificació maquinària. / Instal·lacions Domòtiques EIB-KNX. / Instal·lacions Informàtiques i Telefonia. / Instal·lacions CCTV. / Línies de Producció.

 

Treballs realitzats