T. 93 891 20 39QUADRES ELÈCTRICS / ELECTRICITAT / FLUIDS, LÍQUIDS i GASOS / ENGINYERIA AUTOMATITZACIÓ / ENGINYERIA BAIXA TENSIÓ (B.T.) / IL·LUMINACIÓ / REFRIGERACIÓ i CLIMATITZACIÓ / ENERGIES RENOVABLES / MANTENIMENT
 

REFRIGERACIÓ I CLIMATITZACIÓ

 

 

Refrigeració Industrial. / Renovació i tractament d’Aire. / Climatització Industrial i comercial. / Refrigeració Enològica.

 

Treballs realitzats: