T. 93 891 20 39QUADRES ELÈCTRICS / ELECTRICITAT / FLUIDS, LÍQUIDS i GASOS / ENGINYERIA AUTOMATITZACIÓ / ENGINYERIA BAIXA TENSIÓ (B.T.) / IL·LUMINACIÓ / REFRIGERACIÓ i CLIMATITZACIÓ / ENERGIES RENOVABLES / MANTENIMENT
 

ENGINYERIA AUTOMATITZACIÓ

 

 

Automatització i Control de processos. / Sistemes de Supervisió i Control Scada. / Comunicació Industrial (ethernet, profibus, modbus). / Disseny d’equips de Visió Artificial. / Robòtica i manipuladors. / Control d’accionaments i Posicionadors. / Maniobra i accionaments Pneumàtics. / Maniobra i accionaments Hidràulics. / Disseny i Programació d’instal·lacions Domòtiques. / Reconversió de maquinària antiga amb Tecnologia actual. / Projectes d’implantació de Línies de Producció.

 

Treballs realitzats