T. 93 891 20 39QUADRES ELÈCTRICS / ELECTRICITAT / FLUIDS, LÍQUIDS i GASOS / ENGINYERIA AUTOMATITZACIÓ / ENGINYERIA BAIXA TENSIÓ (B.T.) / IL·LUMINACIÓ / REFRIGERACIÓ i CLIMATITZACIÓ / ENERGIES RENOVABLES / MANTENIMENT
 

QUADRES ELÈCTRICS

 

 

Muntatge segons normativa vigent. / Certificat de Conformitat CE. / Disseny d’Envolvents a mida. / Quadres de distribució d’Energia. / Quadres de Reactiva. / CCM (centres de control de motors). / Quadres de control i Maniobra. / Quadres de control per a Grues. / Quadres Pneumàtica. / Quadres Hidràulica.

 

Treballs realitzats