T. 93 891 20 39QUADRES ELÈCTRICS / ELECTRICITAT / FLUIDS, LÍQUIDS i GASOS / ENGINYERIA AUTOMATITZACIÓ / ENGINYERIA BAIXA TENSIÓ (B.T.) / IL·LUMINACIÓ / REFRIGERACIÓ i CLIMATITZACIÓ / ENERGIES RENOVABLES / MANTENIMENT
 

ENGINYERIA BAIXA TENSIÓ

 

 

Projectes: Elèctrics / Aigua / Aire Comprimit / Gasos / Climatització / Energies Renovables / Il.luminació / Contra incendis. / Gestió i Legalització de tot tipus d'instal·lacions. / Estudis Termogràfics / Anàlisis de Xarxes elèctriques. / Serveis de Consultoria. / Serveis de Direcció d'Obra. / Certificació CE dels quadres elèctrics.

 

Treballs realitzats